Vanwege de zomervakantie en de praktijkverbouwing is de praktijk in de periode van 15 juli tot en met 23 augustus 2024 alleen voor spoedeisende zaken bereikbaar. We hopen op uw begrip. Alvast dank voor de medewerking.

NHG-Praktijkaccreditatie

Begin 2016 is de praktijk aangemeld voor het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Om hieraan te voldoen moeten de bedrijfsvoering, service, dienstverlening en alle zorginhoudelijke processen voldoen aan de eisen van deze landelijke organisatie. Dit moet uitgebreid op papier worden gezet. Bovendien is aan het keurmerk nadrukkelijk verbonden dat de praktijk werkt aan een continu proces van kwaliteitsverbetering.

Voor de toekenning van het keurmerk worden huisartsenpraktijken een jaar na aanmelding gescreend in een audit. Hierbij komt een inspecteur uitgebreid de praktijk bekijken. Hij/zij ziet erop toe dat alles op orde is en volgens de normen wordt uitgevoerd. Wij zijn er trots op dat we mogen uitdragen dat we een door de NHG - geaccrediteerde praktijk zijn en onderstaand logo mogen voeren. 

NHG Praktijkccreditatie
Wilt u weten wat het NPA-keurmerk inhoudt voor u als patiënt?
Klik hier voor verdere informatie.