Vanwege de zomervakantie en de praktijkverbouwing is de praktijk in de periode van 5 augustus tot en met 23 augustus 2024 alleen voor spoedeisende zaken bereikbaar. We hopen op uw begrip. Alvast dank voor de medewerking.

Wilt u ons helpen om de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden? Leest u voor meer informatie deze poster en indien u ons wilt steunen, dan kunt u op de link klikken.Ouderenzorg

We krijgen in de praktijk steeds meer te maken met ouderen die langer zelfstandig of met hulp thuis blijven wonen. Dit brengt ook meer zorgvragen met zich mee.  Om dit goed te kunnen organiseren zijn er meerdere instanties/partijen die deze zorg coördineren. Op deze pagina willen we u van meer informatie voorzien.

Huisarts en POH: medische zorg coördineren
Binnen de praktijk zijn we actief bezig met Ouderenzorg en kwetsbare ouderen. We werken samen met de thuiszorg, specialist ouderengeneeskunde, paramedici, apothekers, maatschappelijk werk en de zorggroep IZER. Informeert u bij de praktijk indien u hierover vragen heeft.

Thuiszorg: ADL zorg leveren
Op de pagina thuiszorg vindt u meer informatie.

Welzijn Capelle
Welzijn Capelle heeft ook een actieve rol bij de zorg rondom ouderen. Kijkt u op hun website.

WMO-loket van de gemeente
De gemeente heeft een rol in meeredere vraagstukken rondom ouderen en ouderenzorg. U kunt informatie vragen bij het WMO-loket van de gemeente. Ook kunt u kijken op capelsewegwijzer.nl of WMO-Zorg & Onderwijs.

CIZ
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bekijkt en beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de wet langdurige zorg. Op onderstaande links kunt u klikken voor meer informatie:
https://www.ciz.nl/images/pdf/folders/Folder_CIZ_Wet_langdurige_zorg_Wlz.pdf
https://www.ciz.nl/images/pdf/folders/Folder_CIZ_Wet_Bopz.pdf
https://ciz.nl/aanvraag-doen/ik-wil-een-aanvraag-doen
https://www.ciz.nl/images/pdf/formulieren/Aanvraagformulier_CIZ_langdurige_zorg_invulbaar.pdf

Casemanagers

Casemanagers dementie kunnen de patienten en de mantelzorgers begeleiden bij vragen rondom dementie.
De casemanagers van de Zellingen zijn bereikbaar per email vpdeme@zellingen.nl en/of per telefoon:
-Elma van Herk 06 - 49 31 78 70
-Ivone Ramos 06 - 33 04 08 73
-Deborah Simon 06 - 41 61 88 87

Ook de andere thuiszorginstellingen hebben een casemanager dementie:
-Laurens thuiszorg
-Vierstroom
-Agathos

Woonruimte voor ouderen
Op de website van de gemeente staat een overzicht van 55+ woonvormen/-opties.